Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan: Normativul P118/3, esenţial la adoptarea unor măsuri adecvate de securitate la incendiu

Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan: Normativul P118/3, esenţial la adoptarea unor măsuri adecvate de securitate la incendiuSecuritatea la incendiu a construcţiilor este un element esenţial în viaţa noastră.

 

Din păcate, de importanţa acestui domeniu oamenii devin conştienţi abia după producerea dezastrelor. Iar primele măsuri pentru a preveni o serie de evenimente nedorite trebuie să le ia autorităţile şi proiectanţii din domeniul construcţiilor

Joi, 14 noiembrie, în cadrul celei de-a 48-a Conferinţe Naţionale de Instalaţii, SIEAR (Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania) a organizat masa rotundă cu tema Normativul P118/3 „Detectarea, semnalizarea si avertizarea la incendiu – o noua norma la standarde europene“. Printre participanţi s-a aflat şi specialistul IGSU, maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan.

Publicăm, în continuare, un interviu pe care domnia sa a fost de acord să-l acorde Securityportal.ro.

 

Securityportal.ro: Cât de utile vi s-au părut discuţiile şi dezbaterile care au avut loc la cea de-a 48-a Conferinţa Naţională de Instalaţii - Instalaţii pentru Mileniul III?

 

Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan: Conferinţa Naţionala de Instalaţii - Instalaţii pentru Mileniul III oferă, în fiecare an, o ocazie unică de mobilizare a inginerilor de instalaţii din ţara noastră, Conferinţa Naţională oferă o diversitate de teme, de ateliere şi schimburi de experienţă, care permit dezbaterea reglementărilor tehnice în domeniile de referinţă precum şi aspecte privind exercitarea unor competenţe dobândite de către specialiştii cu activitate în construcţii. Întotdeauna cadrul discuţiilor şi al dezbaterilor în cadrul conferinţei au contribuit la susţinerea eforturilor conjugate în vederea asigurării condiţiilor legale pentru îndeplinirea cerinţelor fundamentale în exploatarea construcţiilor. Evenimentul a constituit, fără îndoială, un moment de reflecţie comună asupra noilor reglementări aprobate precum şi a celor în fază de publicare şi un pas important în clarificarea noilor concepte introduse în aceste reglementări.

 

 

Securityportal.ro: În cadrul celei de-a 48-a Conferinţe Naţionale de Instalaţii, SIEAR (Societatea de Instalaţii Electrice si Automatizări din România) a organizat masa rotundă cu tema Normativul P118/3-2013 „Detectarea, semnalizarea si avertizarea la incendiu – o noua norma la standarde europene“. Cât de important este acest Normativ în cazul scenariului de securitate la incendiu?

 

Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan: Scenariul de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate. În acest context trebuie să ţinem seamă că instalaţiile de semnalizare a incendiilor sunt instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu a construcţiilor şi, în consecinţă, acestea sunt tratate în acest document. Pe de altă parte, este binecunoscut faptul că semnalizarea incendiilor, pe lângă posibilitatea transmiterii semnalelor luminoase şi/sau acustice, poate fi urmată de o serie de acţionări sau întârzieri ale acestora. Condiţiile privind interacţiunea şi/sau interdependenţa în funcţionare ori la scoatere din funcţiune a instalaţiilor sau la realizarea unor compartimentări interioare prin elemente mobile sau protecţii active sunt necesare a fi analizate în acest document distinct al documentaţiei de proiectare.

 

Securityportal.ro: Care consideraţi că sunt cele mai importante modificări aduse de Normativul P118/3-2013?Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan

 

Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan: Principala modificare adusă în noul cadru de reglementare o reprezintă categoriile de construcţii la care este obligatorie echiparea cu instalaţii de semnalizare a incendiilor. Apreciem că, prin noua listă, se contribuie esenţial la adoptarea unor măsuri adecvate de securitate la incendiu pentru o mare diversitate de situaţii, principalul aspect luat în considerare fiind legat de riscul de incendiu şi de destinaţiile construcţiilor.

În subsidiar, adoptarea şi utilizarea noilor tehnologii în construcţii precum şi a echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă reprezintă un alt element esenţial. Nu în ultimul rând normativul aduce un plus în stabilirea zonelor din construcţii în care este obligatorie prevederea detectoarelor şi condiţiile tehnice cerute cât şi zonele exceptate de la această obligativitate. Dacă ţinem seamă de faptul că veche reglementare era datată din anul 2002 iar între timp, au fost publicate în domeniu la nivel european CEN 54-14 (Comitetul european de standardizare) şi CEA 4040 (asigurători), apreciem că prin această reglementare avem prevederi similare celor aplicabile în ţările membre U.E.

 

Securityportal.ro: În calitate de specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ne puteţi spune care sunt obiectivele viitoare ale I.G.S.U. în domeniul îmbunătăţirii legislaţiei privind sistemele de securitate, în general, şi cele privind securitatea la incendiu, în particular?

 

Maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan: Obiectivele instituţiei converg către eforturile autorităţilor centrale de a oferi un cadru de reglementare solid şi actual privind realizarea condiţiilor pentru îndeplinirea cerinţelor fundamentale ale construcţiilor menţionate în Regulamentul (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Acest deziderat este un obiectiv fundamental şi al instituţiei noastre. Scopul abordării unitare a reglementărilor tehnice urmăresc acum, cu prioritate, îmbunătăţirea continuă a sistemului calităţii în construcţii, printr-o abordare integrată a soluţiilor tehnice alese în alcătuirea unei construcţii. 

Powered by Bullraider.com