Hotararea nr. 935 din 2007

Hotararea nr. 935/2007

Pentru stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie

 

Abroga HG 519/2004 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie. 

Publicat in Monitorul Oficial, nr. 578 din 23 august 2007

In temeiul articolului 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al articolului 22 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
(1) Articolele de echipament pentru agentii de paza din cadrul societatilor specializate de paza si protectie sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Prezenta hotarare nu aduce atingere domeniului reglementat de Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor minime pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

Art. II
(1) Uniformele de serviciu, de interventie sau de protectie se stabilesc de catre fiecare angajator, astfel incat, prin croiala si culoare, acestea sa nu prezinte o asemanare evidenta cu articolele de echipament ale autoritatilor publice, de natura sa creeze confuzii.

(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsa in regulamentul de organizare si functionare al societatii, care se aproba odata cu licentierea acesteia.

(3) Orice modificare ulterioara a articolelor de echipament este supusa aprobarii Inspectoratului General al Politiei Romane prin actualizarea regulamentului de organizare si functionare.

Art. III
(1) Bluzonul, vesta, bluza de protectie, scurta matlasata sau imblanita, hanoracul, suba, haina de piele, camasa-bluza, combinezonul, sacoul, geaca si salopeta se inscriptioneaza vizibil, pe partea din spate, cu denumirea si sigla societatii de paza si protectie, aprobate de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

(2) Pe coifura se aplica emblema societatii de paza si protectie.

Art. IV
Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure portul uniformei de catre personalul de paza din subordine, conform prevederilor prezentei hotarari.

Art. V

In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, societatile specializate de paza infiintate in baza Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ce au fost licentiate in conformitate cu Legea nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au echipat personalul de paza cu uniforme in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 519/2004 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie, prezinta unitatii de politie competente teritorial, spre aprobare, regulamentul de organizare si functionare, completat cu descrierea articolelor de echipament.

Art. VI
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

(a) nerespectarea prevederilor art. 3, precum si folosirea altor articole de echipament sau insemne decat cele prevazute in regulamentul de organizare si functionare al societatii, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

(b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.

(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se aplica persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. VII
Prevederile art. 6 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. VIII
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 519/2004privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 21 aprilie 2004, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
 

Powered by Bullraider.com