Lege nr. 331 din 11 noiembrie 2009

L E G E nr. 331 din 11 noiembrie 2009 

privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – La articolul 276 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;”

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE

SENATULUI

Roberta Alma Anastase

Mircea Dan Geoană

 

 

 

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2009

Nr. 331

Powered by Bullraider.com