LEGE nr.151 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005

LEGE nr.151 din 20 mai 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, cu următoarele modificări:


1. Titlul Ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor”


2. Partea introductivă a articolului II va avea următorul cuprins:
„Art. II. – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:”Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.


p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Daniela Popa

PREŞEDINTELE
SENATULUI

 Nicolae VăcăroiuBucureşti, 20 mai 2005
Nr. 151

Powered by Bullraider.com