HOTĂRÂRE nr.1.698 din 21 decembrie 2005 privind modificarea anexei nr. 3 la H. G. nr. 1.010/2004

HOTĂRÂRE nr.1.698 din 21 decembrie 2005
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa nr. 3 "Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei" la Hotărârea Guvernului nr.1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.722 din 10 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Clasele de rezistenţă a mijloacelor mecanofizice folosite în aplicaţii de securitate se stabilesc de către organisme de certificare a produselor acreditate."

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, urmărindu-se asigurarea funcţiilor proiectate şi aprobate şi a conformităţii cu standardele recomandate în domeniu."

3. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

" Art. 29. -(1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate."

4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - (1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 metri se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale. Se recomandă clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele în domeniu, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.

(2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă recomandate de standardele în domeniu.

(3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date, recomandate de standardele de profil.

(4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu.

(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale automatelor de numerar, trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă recomandate de standardele în domeniu, în funcţie de valorile protejate."

5. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - (1) Geamurile vitrajelor unde sunt expuse bunuri şi valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim recomandat de standardele în domeniu.

(2) Seifurile folosite trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu.

(3) Spaţiile de depozitare şi de procesare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia împotriva efracţiei, având cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu."

6. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Pereţii despărţitori ai caselor de schimb/amanet trebuie să aibă cel puţin rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor recomandate de standardele în domeniu.

(2) Ghişeele de schimb trebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure protecţia la acţiunea armelor letale. Se recomandă utilizarea standardelor în domeniu.

(3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu, iar cele sub o 1.000 kg trebuie să fie fixate în zid ori în pardoseală."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Bucureşti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.698.

Powered by Bullraider.com