LEGE nr.99 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004

LEGE nr.99 din 21 mai 2010
pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Art. 24. – (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă se află domiciliul sau, după caz, reşedinţa acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Roberta Alma Anastase


PREŞEDINTELE
SENATULUI

 Mircea Dan GeoanăBucureşti, 21 mai 2010
Nr. 99

Powered by Bullraider.com