LEGE nr.19 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004

LEGE nr.19 din 28 februarie 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilorParlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 30 decembrie 2004, cu următoarea modificare:

Articolul unic va avea următorul cuprins:
„Articol unic. – Termenul prevăzut de art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se prorogă la data de 1 martie 2005.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Adrian Năstase


PREŞEDINTELE
SENATULUI

 Nicolae VăcăroiuBucureşti, 28 februarie 2005
Nr. 19

Powered by Bullraider.com