Juridic

Legislatie de specialitate
 
Legea nr. 333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
O.U.G. nr. 16/2005
  pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Legea nr. 9/2007
  pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Legea nr. 40/2010
  pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Legea nr. 151/2005
  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 
Instrucţiuni Nr.9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 
HOTĂRÂRE Nr. 1010 din 25 iunie 2004
pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003
H.G. nr. 1.698/2005
  privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 
Legea nr. 295 din 28 iunie 2004
privind regimul armelor si al munitiilor
O.U.G. nr. 141/2005
  pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
LEGEA nr. 19/2005
  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
LEGEA nr. 235/2007
  pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
O.U.G. nr. 26/2008
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
LEGEA nr. 152/2008
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
LEGEA nr. 268/2008
  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
LEGEA nr. 99/2010
  pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
LEGEA nr. 117/2011
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 
HOTĂRÂREA nr. 935/2007
pentru stabilirea modelului echipamentului agentilor de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie
 
Decizia ANSPDCP nr. 52/2012
privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video
 
HOTĂRÂREA nr. 301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Hotărârea nr. 1017/2013
  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Hotărârea nr. 361/2014
  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Hotărârea nr. 877/2014
  privind prorogarea termenului prevăzut la art.7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 
ORDIN nr. 52 din 18 aprilie 2002
privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal
 

Legislatia muncii

 
Legea 53/2003
Codul Muncii
Legea nr. 202/2008
  pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
O.U.G. nr. 148/2008
  pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 331/2009
  privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 49/2010
  privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale
Legea nr. 40/2011
  pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Powered by Bullraider.com