OBLIGAŢII ce revin conducătorilor de societăţi licenţiate

  • Respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii aprobate cu ocazia licenţierii;

  • Transmiterea la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, a informărilor cu activitatea desfăşurată, în forma machetelor anexate, până la data de 15 ale ultimei luni din trimestru (martie, iunie, septembrie şi decembrie. 

  •  

Atenţie: informările se transmit chiar dacă nu s-au desfăşurat activităţi în perioada de referinţă! 

Dacă doriţi macheta pentru informarea cu activităţile desfăşurate de societăţile licenţiate în sisteme de alarma, accesaţi butonul: Macheta SC Sisteme de alarmă 

Pentru macheta de informare cu activităţile desfăşurate de societăţile de pază, accesaţi butonul: Macheta SC PAZĂ 

Pentru activitatea dispeceratelor de monitorizare, accesaţi butonul: Macheta Dispecerate monitorizare 

  • Comunicarea modificărilor survenite în structura societăţii: asociaţi, sedii, nr. telefon/fax, adrese web, e-mail se face în scris către Serviciile poliţei de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie ori Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde aveţi sediul social şi la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică.

  • Solicitarea avizării personalului de conducere şi de execuţie.

  • Reprezentanţii societăţilor licenţiate în sisteme de alarmă trebuie să anunţe, în scris, începerea lucrărilor de execuţie a sistemelor la Serviciul Poliţiei de Ordine Publică din inspectoratul de poliţie al judeţului unde este situat obiectivul la care se realizează sistemul.

Powered by Bullraider.com