Asociaţia Profesională a Companiilor de Securitate

Asociatia Profesionala a Companiilor de Securitate (APCS) este o organizatie profesionala, apolitica, neguvernamentală şi nonprofit.

Asociaţia a fost creată in anul 2010 la iniţiativa Securitas Services România, G4S Cash Service şi  Rosegur, cele mai importante companii multinaţionale ce acţionează pe piaţa privată a serviciilor de securitate din România.

În ţara noastră nu există o cultură de securitate privată bine definită, iar instrumentele de implementare legislativă au limite şi nu susţin standarde înalte pentru aceste servicii. Este necesar ca oamenii să înţeleagă ce presupun serviciile de securitate privată, să cunoască oferta şi să poată alege în cunoştinţă de cauză ceea ce este mai bun pentru familia lui şi pentru comunitatea din care fac parte. De aceea, membrii fondatori ai APCS consideră că este nevoie de o perspectivă reinventată a conceptului de securitate privată în spaţiul public românesc, precum şi a rolului companiilor ce oferă aceste servicii.

Prin activitatea ei, Asociaţia urmăreşte promovarea, reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor profesionale comune în domeniul serviciilor de securitate privată, precum şi îmbunatăţirea continuă a activităţii companiilor de profil şi integrarea acestora în circuitul naţional şi internaţional al unor organisme similare. APCS acţionează pentru a îmbunătăţi nivelul de cunoaştere şi înţelegerea liderilor de opinie din domeniul guvernamental, media şi a publicului larg în ceea ce priveşte rolul important pe care îl deţine securitatea privată în ţara noastră pentru protejarea persoanelor, proprietăţilor şi bunurilor.

Powered by Bullraider.com