Axa Security

S.C AXA SECURITY S.R.L. - Este înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/9125/20.05.2005 şi funcţionează în baza licenţei nr. 597/P/29.06.2005, reînnoită de către IGPR – DPOP cu nr. 1448687/ 04.05.2011, fiind autorizată pentru a efectua servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, a transporturilor de bunuri şi valori, servicii de gardă de corp şi consultanţă în aceste domenii, având ca principal obiect de activitate CAEN 8010 – activităţi de protecţie şi gardă.

Activităţile de pază se desfăşoară în baza unor planuri de pază aprobate, fie de către Serviciul Transporturi din cadrul I.G.P.R., pentru transporturile efectuate pe căile ferate din ROMÂNIA sau de către alte structuri teritoriale ale Poliţiei ROMÂNE, care au competenţe în domeniu.

Agenţii de pază sunt angajaţi după o selecţie riguroasă privind capacitatea intelectuală, fizică şi morală, sunt atestaţi de către poliţie şi deţin avizele necesare, impuse de legislaţia în domeniu şi de către autoritatea feroviară.

În ce priveşte colaborarea cu instituţiile statului care au atribuţii pe această linie, aceasta se desfăşoară în baza unor PROTOCOALE DE PARTENERIAT încheiate cu toate Unităţile de Poliţie pe raza cărora avem obiective, cu cele pe care le tranzităm în activitatea de transport sau colaborăm pentru îmbunătăţirea climatului de ordine şi linişte publică.

În domeniul pazei transporturilor evidenţiem, ca activitate de bază, însoţirea garniturilor de vagoane încărcate cu fier vechi, autoturisme, bunuri, produse, mărfuri şi valori care se deplasează pe calea ferată, de la o destinaţie la alta pe teritoriul României.

Societatea noastră prestează o gamă variată de servicii care constau, de la paza şi protecţia persoanei - garda de corp, la consultanţă în domeniul pazei şi activitatea de însoţire a garniturilor CF, care transportă bunuri şi mărfuri.

Powered by Bullraider.com